زهر شیرین یا نوشیدنی های انرژی زا ! استفاده منظم نوشیدنی های انرژی زا ، باعث خطرات جدی بر قلب میشود ُSweet Poison or Energy Drink/ Regular consumption of energy drinks , may put heart at risk

وگر- هر لحظه- رنگي تازه گيري

به غير از زهر شيرنت نخوانم

my energy drinks 1

About Dr.Nabil Paktin

Cardiologist , M.D.,F.A.C.C.

Posted on August 3, 2014, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: