فارمت و طرزالعمل سخنرانى ها براى كانديدان نشست هاى انجمن قلبى وعايى افغانستان

فارمت ACA Presentation template

طرزالعمل ACA Speaker Guidelines for ACA monthly meetings 2017

About Dr.Nabil Paktin

Cardiologist , M.D.,F.A.C.C.

Posted on September 26, 2017, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: